Kuka minä olen

“Kotiseutu on minulle rakas. Neljännen polven oululaisena ajan koko Oulun yhteistä etua.”

Juho Tuominen, Keskustan varavaltuutettu

Olen 46-vuotias kahden lapsen isä, aviomies ja neurokirurgi Oulusta. Työskentelen OYS:ssa hallinnollisena apulaisylilääkärinä sekä myös sivutoimisena yksityislääkäriyrittäjänä. Asuin lapsuuteni Oulun Kastellissa, jossa kävin myös kouluni ala-asteesta lukioon ja jatkoin edelleen Oulun yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan. Vapaa-aikaani täyttävät shakki, kuntoilu, yhdistystoiminta ja osakesijoittaminen.

Näitä asioita ajan

“Yhteistyökyky eri suuntiin on vahvuuteni. Monelta suunnalta tulee hyviä ideoita yhteisen Oulumme parhaaksi.”

Kaupungin talous

Kaavoitus kuntoon

Tuplaamalla ruutukaava-alueen asukasmäärä saadaan Oulusta elinvoimaisempi, palveluiltaan parempi ja ekologisempi kaupunki.

Aktiivisuutta elinkeinopolitiikkaan

Kaupungin tehtävä on luoda yrityksille toimiva infrastruktuuri, joka mahdollistaa uusien työpaikkojen synnyn – kaavoittaminen ja liikenneyhteydet kuntoon!

Liikenneyhteydet kuntoon

Juna- ja lentoyhteyksiä pohditaan valitettavan usein pääkaupunkiseudun näkökulmasta. Paikallisten toimijoiden kautta avattu keskustelu vie asioita eteenpäin. Toimivat yhteydet ovat Oululle elintärkeitä.

Elinkaarimallista elinvoimaa

Rakentamisen elinkaarimalli on veronmaksajille tehokas, edullinen ja turvallinen ratkaisu. Hyvänä esimerkkinä Kastellin monitoimitalo.

Oulun velkaantuminen pysäytettävä

Oulun velanotto on yhä samalla kestämättömän korkealla tasolla kuin nykyisen valtuustokauden alussa. Olisiko syytä vaihtaa ratkaisunyrittäjiä? Oulu on nyt Kreikan tiellä, näin ei voi enää jatkua.

Tervettä järkeä terveydenhuollon muutokseen

Tervettä järkeä

Tavoitteeni on terveydenhuollon hyvätasoiset ja tasa-arvoiset lähipalvelut Oulussa.

Seis syrjäytymiselle

Olen huolestunut nuorten miesten syrjäytymisestä. Varhaiskasvatuksen, koulun ja sosiaalitoimen yhteistyöllä sekä työpaikkoja luomalla voimme parantaa tilannetta.

Jonot lyhyemmiksi

Oikein toteutettuna tuleva terveydenhuollon uudistus lyhentää potilasjonoja olennaisesti ja samalla kilpailu parantaa terveyspalveluja laadullisesti.

Asiakaslähtöisyyttä terveydenhuoltoon

Haluan olla mukana kääntämässä terveydenhuollon kelkkaa organisaatiolähtöisestä järjestelmästä potilaslähtöiseen. Uudistuksen jälkeen potilas voi entistä vapaammin valita lääkärin ja hoitopaikan.

Yhteistyökykyinen oululainen

Koko kaupungin valtuutettu

Kotiseutu on minulle rakas. Neljännen polven oululaisena ajan koko Oulun yhteistä etua. Ei kaupunginosapolitiikalle!

Sanginjoen ulkometsät suojeltava

Kannatan Sanginjoen ulkometsien suojelua. Kehitetään alueesta Nuuksion kaltainen luontomatkailukohde.

Kultainen keskitie

Vierastan poliittisia ääri-ilmiöitä akselin molemmissa päissä. Maailma ei ole mustavalkoinen vaan koostuu harmaan eri sävyistä. Moniarvoinen demokratia ja kansallinen yhtenäisyys ovat suomalaisten vahvuuksia.

Yhteistyöllä parempiin tuloksiin

Yhteistyökyky eri suuntiin on vahvuuteni. Monelta suunnalta tulee hyviä ideoita yhteisen Oulumme parhaaksi.

 

Blogi

Oulun kaupunginvaltuuston kokous 29.1.2018

Kirjoitettu 02.02.2018

Vuoden ensimmäinen kaupunginvaltuuston kokous Oulussa tämän viikon maanantaina venyi yli kuuden tunnin mittaiseksi. Listalla oli useampia isoja asiakokonaisuuksia etukäteen pitkäksi arvattavan Sanginjoen ulkometsän suojeluasian käsittelyn lisäksi.

Oulun maankäytön toteuttamisohjelman vuosille 2018–2022 valtuustokäsittely osoittautui edelleen takkuiseksi. Joulukuussa valtuusto jätti asian käsittelyn pöydälle. Tällä kertaa keskustelujen jälkeen ohjelma päätettiin palauttaa uudelleen valmisteluun. Syy tähän oli valtuustokäsittelyn aikana esitetyt muutokset, jotka valtuuston enemmistön mielestä vaativat uutta virkamiesvalmistelua. Merkitseviä muutosesityksiä oli kaksi. Ensimmäinen käsitteli Virpiniemen alueen kaavamuutosta, joka sallisi virallisestikin ympärivuotisen asumisen aiemmin loma-asumiseen kaavoitetulla alueella.  Kyseistä muutosta on ollut minulle tuntemattomasta syystä vaikea saada eteenpäin kaupungin hallinnossa. Sen vuoksi on mielenkiintoista nähdä, minkälainen ratkaisuehdotus tulee asiassa seuraavan kerran valtuuston käsiteltäväksi. Toinen muutosesitys piti sisällään ehdotuksen omakotitalotonttien kaavoittamisesta Jäälin alueelle, mitä ei pohjapaperissa esitetty olleenkaan. Alueella olisi näille kysyntää. Oma ryhmäni kannatti näitä molempia muutosesityksiä.

Sanginjoen ulkometsäalueen suojelusta päättäminen ei ole ollut oululaisen kuntapolitiikan vahvimpia näyttöjä. Asiaa on käsitelty toistaiseksi yli vuosikymmenen ajan. Tunnetusti päätöksentekoon on sisältynyt yllättäviä käänteitä ja hieman viihteellisiäkin piirteitä.  Asia oli palautunut jälleen kerran valtuuston päätöksentekoon, mikä odotetusti kirvoitti pitkäkestoisen ja monipuolisen keskustelun. Kovin montaa uutta argumenttia tai näkökulmaa ei tässä keskustelussa kuultu. Lähinnä käsiteltävän asian kuntapoliittisesti historiallisen luonteen vuoksi pidin itsekin lyhyen suojeluratkaisua puoltavan puheenvuoron.  Äänestysten jälkeen valtuusto päätti varsin selvänumeroisesti suojella yhteensä 1127 hehtaaria ulkometsää. Asiaan todennäköisesti palattaneen myöhemmissä vaiheissa, kun alueen metsänhoitotoimien ym. sisällöstä päästään olemaan erimielisiä. Siinä määrin suuria tunteita asian käsittelyyn on ladattu vuosien varrella.

Sinisten ja perussuomalaisten välirikko on Oulussa aiheuttanut tilanteen, jossa lautakuntapaikkojen jako vaikuttaa näiden kahden ryhmän nykyisten voimasuhteiden puitteissa epäoikeudenmukaiselta. Asian taustalla on lisäksi eriävä tulkinta ennen vaaleja valtuustoryhmien keskenään sopimasta toimintatavasta valtuustoryhmää vaihdettaessa. Tosin varsinaisesti tapahtuneesta uuden puolueen perustamisesta sopimuksessa ei ole mainintaa. Nykyään sinisiä ympäristö- ja sivistyslautakunnissa edustavien kahden jäsenen erottamiseksi valtuustolle ehdotettiin tilapäisen valiokunnan asettamista varsinaisena tavoitteena valita uudet jäsenet heidän tilallensa. Asiakokonaisuus on kuitenkin juridiselta pohjalta siinä määrin epämääräinen, että valtuuston enemmistö vastusti valiokunnan asettamista ja asia näin ollen raukesi.

Oulun kaupungin omistajapoliittinen ohjelma eteni nyt valtuustokäsittelyyn. Olen jo aiemmin kirjoittanut esitykseen sisältyvästä ongelmasta koskien tuottojen tulouttamista osinkoina kaupungille Sivakan vuokra-asuntotoiminnasta. Asiassa ei mielestäni ole järkeä sosiaalisesta tai kokonaistaloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Talousjohtaja oli tosin samasta asiasta täysin eri mieltä valtuustossa ennen äänestystä pitämässänsä puheenvuorossa.   Kannatin asiassa puheenvuoron ja antamani äänen muodossa vasemmistoliiton valtuutettu Hanna Sarkkisen muutosesitystä, joka valitettavasti hävisi äänestyksen selvänumeroisesti. Vasemmistopuolueista demarit ja vihreät äänestivät pohjaesityksen puolesta.

Nykyvaltuuston perinteeksi muodostunut suljettu lippuäänestys päästiin toteuttamaan kokouksen kuluessa kaksi kertaa, kun keskusvaalilautakuntaan valittiin uusi jäsen ja rakennuslautakuntaan uusi varajäsen.

 

0

Lisää kirjoituksia

Oulun kaupunginvaltuuston budjettikokoukset

Kirjoitettu 17.12.2017

Oulun Kaupunginvaltuuston kokous 13.11.2017

Kirjoitettu 18.11.2017

Oulun kaupunginvaltuuston kokous 25.9.2017

Kirjoitettu 26.09.2017

Onko Oulun kaupungin omistaman vuokra-asuntokannan tuotettava voittoa?

Kirjoitettu 08.08.2017

Lue kaikki kirjoitukset osoitteessa:
juhotuominen.puheenvuoro.uusisuomi.fi

Seuraa minua